• Tapio, Aston STC001, structure Mano Opaca LE245

  Tapio, Aston STC001, structure Mano Opaca LE245

 • Tapio, Aston STC001, structure Mano Opaca LE24

  Tapio, Aston STC001, structure Mano Opaca LE24

 • Tapio, Aston STC001, structure Mano Opaca LE245

  Tapio, Aston STC001, structure Mano Opaca LE245

 • Tapio, Aston SCT002, structure Mano Opaca LE254 custom colour

  Tapio, Aston SCT002, structure Mano Opaca LE254 custom colour